ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα

σεξουαλικότητα

0 2135

Με τα χρόνια, πολλές από τις φυσικές μας ικανότητες επηρεάζονται από τη σωματική κόπωση. Γι αυτό χρειάζεται να δούμε και τη σεξουαλικότητα με άλλη οπτική!