ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα > Πολιτική προστασίας απορρήτου
Πολιτική προστασίας απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της Essity Hellas A.E. («Essity») και των συνδεδεμένων εταιρειών της («Essity» ή «Όμιλος Essity») είναι όλα τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Essity να είναι σίγουρα ανά πάσα στιγμή ότι προστατεύεται το απόρρητό τους και ότι λαμβάνεται η δέουσα προσοχή σχετικά  με τα προσωπικά δεδομένα τους. Διαβάστε επίσης τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Essity. Η Essity θα συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων που ελέγχουν τη συλλογή και χρήση δεδομένων σχετικά με άτομα («προσωπικά δεδομένα») καθώς επίσης με την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου.  Σκοπός της παρούσας Πολιτικής προστασίας απορρήτου είναι να παραθέτει τις αρχές που διέπουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε ή που λαμβάνουμε για εσάς. Η Essity ή η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία όπως προβλέπεται στην παρούσα ή στη σχετική Ιστοσελίδα είναι ο ελεγκτής δεδομένων που ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή.

Πληροφορίες – Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όπως ονόματα και διευθύνσεις που παρέχετε στη Essity, μπορούν να γίνουν αντικείμενο μη αυτόματης επεξεργασίας καθώς και από υπολογιστές. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς: (i) χειρισμός οποιουδήποτε αιτήματος εκ μέρους σας ή συμφωνίας μαζί σας, (ii) παροχή των πληροφοριών και υπηρεσιών σε σχέση με το εν λόγω αίτημα ή τη συμφωνία, καθώς επίσης (iii) εμπορική προώθηση και παρακολούθηση πελατών και (iv) ανάπτυξη πωλήσεων/ προϊόντων, όλα όπως καθορίζει η Essity. Υποβάλλοντας προσωπικά δεδομένα, συμφωνείτε και συναινείτε να δεσμεύεστε από τους όρους που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και στους Όρους Χρήσης. Κάθε επίσκεψη στις Ιστοσελίδες της Essity μπορεί να επιφέρει την εγγραφή της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε για την εν λόγω πρόσβαση.  Χρησιμοποιούμε επίσης διευθύνσεις IP για να υπολογίζουμε τη χρήση των Ιστοσελίδων της Essity. (Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός χάρη στον οποίο επιτρέπεται μερικές φορές ο προσδιορισμός της σύνδεσης ενός χρήστη στο διαδίκτυο και παρέχεται αυτόματα από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο.) Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ώστε η Essity να μπορεί να βελτιώσει την Ιστοσελίδα, να εξατομικεύει τις δικές σας εμπειρίες προσαρμόζοντας το περιεχόμενο που βλέπετε, να βελτιστοποιεί την εμπειρία χρήσης και να προσδιορίζει τη συχνότητα χρήσης.  Τα ανωτέρω μπορεί επίσης να ισχύουν σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό χρήστη μπορεί να έχετε στην Essity. Επιπλέον, μπορεί να εκτελούμε στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.

Ευαίσθητες πληροφορίες

Εάν μας δώσετε εκουσίως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς τους ίδιους (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία σας), στην ουσία παρέχετε στην Essity τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστεί τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου (και κάθε ειδοποίηση για τη χρήση δεδομένων που παρέχεται σε σχέση με την εν λόγω συλλογή) στο βαθμό που απαιτείται η συγκατάθεση στο πλαίσιο εφαρμοστέου δικαίου.

Γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη

Η Essity μπορεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη όπως εταίροι ή διανομείς των προϊόντων μας προκειμένου να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο συλλέχθησαν. Τα δεδομένα που παρέχετε μπορεί να παρασχεθούν σε άλλα μέρη του Ομίλου Essity ή/και σε εμπορικούς εταίρους που βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας συμβουλεύουμε να επιδεικνύετε προσοχή όταν υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασής σας (password) και των προσωπικών στοιχείων. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους σας αποτελεί αναγνώριση και ανάληψη αυτών των κινδύνων.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και διόρθωση αυτών

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας ή αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι εσφαλμένες ή ημιτελείς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Essity που επισημαίνεται στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο των τοπικών νόμων προστασίας δεδομένων, μπορεί να έχετε δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Θα συμμορφωνόμαστε με αυτά τα δικαιώματα στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να τηρούμε όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας. Για να επικοινωνήσετε με τον πάροχο σχετικά με την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου, επικοινωνήστε με την :   ESSITY HELLAS A.E. Παράδρομο, 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Τ.Κ. 145 64, Νέα Κηφισιά Τηλέφωνο : +30 210 27 05 700   ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση reception.athens@essity.com