ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα > Blog >

αυτοπαρατήρηση

Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι γυναίκες ανά τις γενεές έχει δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα στη σχέση τους με τον αναπαραγωγικό τους μηχανισμό. Είναι επομένως...
ΤΕΝΑ συν σε όλα