ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα
ΤΕΝΑ συν σε όλα > Κανονισμός του προγράμματος ΤΕΝΑ συν σε όλα
Κανονισμός του προγράμματος ΤΕΝΑ συν σε όλα

Κανονισμός του προγράμματος ΤΕΝΑ συν σε όλα

I. Γενικές Διατάξεις

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών, εφεξής «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», το οποίο προωθεί και διοργανώνει η Essity Hellas A.E., με έδρα στη Νέα Κηφισιά, Παράδρομος, 17χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 145 64 (εφεξής η «Essity»), υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», απευθύνεται σε κάθε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού και συμμορφώνεται με αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΙ κατωτέρω (εφεξής ο «Πελάτης»).

Με τη συμμετοχή του στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό.

Το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», επιτρέπει τη συγκέντρωση πόντων («πόντοι TENA») με τη χρήση των οποίων ο Πελάτης λαμβάνει πλεονεκτήματα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τμήμα III.

Για κάθε απορία ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς στον αριθμό 800 800 3000 Δευτέρα – Παρασκευή – ώρες: 9:00 έως 21:00 και Σάββατο, ώρες: 9:00 έως 18:00 εκτός επίσημων αργιών.

II. Συμμετοχή στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα»,

Ο καταναλωτής, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών και κάτοικος Ελλάδος, εγγράφεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.tenasynseola.gr και αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα («Αίτηση συμμετοχής») συμμετέχει αυτόματα στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα».

Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τμήμα VI του Κανονισμού. Με τη συμμετοχή του στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ο Πελάτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στο τμήμα VI του Κανονισμού.

Ακολουθούν οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα»: i) ορθή και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά, στην αίτηση συμμετοχής• ii) αποδοχή του παρόντος Κανονισμού, καθώς και των όρων χρήσης και της πολιτική προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου www.tenasynseola.gr και iii) χορήγηση εξουσιοδότησης χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», για σκοπούς λήψης κοινοποιήσεων άμεσου μάρκετινγκ μέσω μηνυμάτων SMS, MMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων στους εμπορικούς συνεργάτες της Essity ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών στον οποίον αυτή ανήκει. Σε περίπτωση παράλειψης ή λανθασμένης, ακατάληπτης ή ελλιπούς συμπλήρωσης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία, ο Πελάτης δεν μπορεί να συμμετάσχει στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ή η συμμετοχή του σε αυτό ακυρώνεται.

Η Essity διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από οποιονδήποτε από τους Πελάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πόντων TENA συν σε όλα, να αποστείλει την απόδειξη αγοράς των προϊόντων ΤΕΝΑ, με σκοπό να πραγματοποιήσει τις επαληθεύσεις που θεωρεί κατάλληλες, όταν εκτιμά ότι μπορεί να βρίσκεται ενώπιον μιας πιθανής κατάχρησης ή πιθανής παραποίησης της κανονικής λειτουργίας του Προγράμματος πόντων, πιθανών παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού ή ακόμη και δόλιων ή παραπλανητικών πράξεων.

Σε περίπτωση που η απόδειξη της αγοράς δεν παρουσιαστεί ή εάν η Essity διαπιστώσει ότι είναι πλαστή ή παραποιημένη, η Essity διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον Πελάτη από το Πρόγραμμα πόντων TENA συν σε όλα. O αποκλεισμός δεν δίνει δικαίωμα στον Πελάτη σε οποιαδήποτε αποζημίωση, ανταμοιβή ή εξαργύρωση πόντων TENA που έχουν συσσωρευτεί.

Η παρουσίαση της απόδειξης αγοράς πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών. Εάν δεν γίνει αυτό, θα θεωρηθεί ότι δεν παρουσιάστηκε. 

Η Essity επίσης διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ενός λογαριασμού σε περίπτωση που ένας χρήστης χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς για την συλλογή και εξαργύρωση πόντων. O αποκλεισμός δεν δίνει δικαίωμα στον Πελάτη σε οποιαδήποτε αποζημίωση, ανταμοιβή ή εξαργύρωση πόντων TENA που έχουν συσσωρευτεί.

Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει, ανά πάσα στιγμή, τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα πόντων ΤΕΝΑ, ζητώντας την ακύρωση της εγγραφής του μέσω του συνδέσμου «Θέλω να αποχωρήσω από το Πρόγραμμα πόντων ΤΕΝΑ συν σε όλα», που διατίθεται για το σκοπό αυτό στο τέλος της Σελίδας «Ο λογαριασμός μου», στον Ιδιωτικό Διαδικτυακό Χώρο του Πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχείο του Πελάτη θα εξαλειφθεί από το Πρόγραμμα πόντων ΤΕΝΑ συν σε όλα.

III. Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα»

Μέσω της συμμετοχής του στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ο Πελάτης μπορεί να συγκεντρώνει και να εξαργυρώνει πόντους TENA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

α) Συγκέντρωση πόντων TENA

Με την εγγραφή στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ο Πελάτης λαμβάνει άμεσα 150 πόντους TENA.

Μπορεί να συγκεντρώσει επιπλέον πόντους TENA με τους ακόλουθους τρόπους:

i. Πληκτρολογώντας στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr τους κωδικούς προσφορών που υπάρχουν στις συσκευασίες των προϊόντων TENA (ένας κωδικός προσφοράς ανά συσκευασία). Μπορούν να εισαχθούν μέχρι και 5 κωδικοί προσφορών μάξιμουμ τη μέρα ανά χρήστη.

Στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», εντάσσονται τα ακόλουθα προϊόντα TENA:

Descripción del ProductoΠόντοι που αντιστοιχούν
TENA Silhouette Noir Liner 10x26p40
TENA Silhouette Noir Mini Pad 10x18p40
TENA Discreet Mini 10x20p40
TENA Discreet Mini Plus Wings 8x16p40
TENA Discreet Normal 6x12p40
TENA Discreet Normal Night 6x10p40
TENA Discreet Extra 12x10p40
TENA Lady Super 6x15p70
TENA Discreet Maxi 12x12p70
TENA Discreet Maxi Night 6x12p70
TENA Discreet Extra 12x20p80
TENA Discreet Normal 24x12p80
TENA Silhouette Plus Creme Medium 4x9p110
TENA Silhouette Plus Creme Large 4x8p110
TENA Silhouette Plus Noir M 4x9p110
TENA Silhouette Plus Noir L 4x8p110
TENA Pants Plus S 4x14p130
TENA Pants Plus M 4x14p150
TENA Pants Plus L 4x14p170
TENA Pants Plus XL 4x12p170

ii. Απαντώντας σε ερωτηματολόγια και συμμετέχοντας στα παιχνίδια και τις δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr. Για κάποια από τα ερωτηματολόγια, τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες πιθανόν να απαιτείται η χρήση άλλων ηλεκτρονικών πλατφορμών ή πρόσβαση σε αυτές, κυρίως δε σε εκείνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, οι οποίες διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτικές προστασίας του απορρήτου και προσωπικών δεδομένων και είναι ανεξάρτητες από το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα».

Ο Πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για τους πόντους ΤΕΝΑ που έχει συγκεντρώσει μέσω του λογαριασμού του στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr εφόσον πρώτα πραγματοποιήσει είσοδο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που όρισε κατά την εγγραφή του.

Το υπόλοιπο των πόντων TENA ενημερώνεται αυτόματα.

β. Χρήση των πόντων TENA

Ο Πελάτης μπορεί να εξαργυρώνει τους πόντους TENA που έχει συγκεντρώσει μέσω του λογαριασμού του με τους τρόπους που είναι διαθέσιμοι τη δεδομένη στιγμή και περιλαμβάνουν:
– εκπτωτικά κουπόνια για την αγορά των διαθέσιμων τη δεδομένη στιγμή προϊόντων TENA•
– συμμετοχή σε κληρώσεις•
– συμμετοχή σε ηλεκτρονικά σεμινάρια•
– δώρα.

Ο αριθμός των πόντων TENA που απαιτούνται για κάθε έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους εξαργύρωσης πόντων αναφέρεται στον λογαριασμό του Πελάτη και διαφέρει ανάλογα με τον εκάστοτε τρόπο εξαργύρωσης πόντων. Με την επιβεβαίωση της χρήσης του αντίστοιχου τρόπου εξαργύρωσης πόντων ΤΕΝΑ ο Πελάτης αποδέχεται τους σχετικούς όρους.

Οι πόντοι TENA δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πληρωμής και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για τη λήψη μετρητών ή προϊόντων διαφορετικών από τα αναφερόμενα.

Κάθε Πελάτης μπορεί να εξαργυρώσει έως πέντε δώρα ετησίως με τους πόντους του.

Οι πόντοι TENA που χρησιμοποιεί ο Πελάτης αφαιρούνται αυτόματα από το αντίστοιχο υπόλοιπο πόντων TENA.

i) Εκπτωτικά κουπόνια:

Εκπτωτικά κουπόνια εκδίδονται ανάλογα με την επιλογή από τον Πελάτη των κουπονιών που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή των κουπονιών, Κάθε εκπτωτικό κουπόνι για προϊόντα TENA ισχύει για την αγορά του σχετικού προϊόντος ή των προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου και στα σημεία αγοράς που αναγράφονται σε αυτό. Δεν είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται στο κουπόνι.

Ο ταμίας στο σημείο πώλησης όπου χρησιμοποιείται το εκπτωτικό κουπόνι για προϊόντα TENA μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να επιδείξει κάποιο έγγραφο ταυτότητας ώστε να επιβεβαιώσει την ορθή χρήση του εκπτωτικού κουπονιού.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εκπτωτικό κουπόνι για προϊόντα TENA σε συνδυασμό με άλλο εκπτωτικό κουπόνι ή άλλη προσφορά.

Κάθε εκπτωτικό κουπόνι για τα προϊόντα TENA Discreet, TENA Silhouette ή TENA Pants μπορεί να εκτυπωθεί έως και 9 φορές το μήνα το πολύ. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του. Η αντιγραφή ή αναπαραγωγή εκπτωτικών κουπονιών εντοπίζεται.

Δεν γίνονται δεκτά εκπτωτικά κουπόνια που παρουσιάζουν φθορές, ελαττώματα (χωρίς υπαιτιότητα της Essity), έχουν παραποιηθεί, αντιγραφεί ή είναι πλαστά.

ii) Δώρα:

Η περιγραφή κάθε δώρου και οι πόντοι που απαιτούνται αναφέρονται στη συνέχεια:

Περιγραφή δώρουΠόντοι που απαιτούνται για την απόκτησή του
ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ MANGO ΑΞΙΑΣ 40 € 2700
ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ EDENRED ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 50 €3300
ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ EDENRED ΑΞΙΑΣ 50 €3300
ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ EDENRED ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑΣ 50 €3300
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΙ BOULEVARD BEVERLY3500
MVMN BOULEVARD MAGNOLIA ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΙ3500
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ MOULINEX INFINY FORCE PRO4600

Προκειμένου να αποκτήσει το δώρο, ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί με τον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.

Τα δώρα αποστέλλονται ταχυδρομικώς το αργότερο εντός 180 ημερών στη διεύθυνση που υποδεικνύεται κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης του δώρου. Η δωροκάρτα Mango αξίας 40€ αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr

Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των δώρων που αναφέρονται στον κατάλογο δώρων με άλλα δώρα. Συνεπώς ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει την ανταλλαγή του εκάστοτε δώρου, είτε με την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού είτε όχι, με διαφορετικό δώρο, έστω και μικρότερης αξίας, από αυτά που αναφέρονται στον κατάλογο δώρων ή με προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν.

Η επιστροφή ή μη αποδοχή από τον Πελάτη κάποιου δώρο, το οποίο έχει επιλέξει και για το οποίο έχει εξαργυρώσει πόντους, δεν χορηγεί στον Πελάτη δικαίωμα αντικατάστασης του δώρου ή λήψης αποζημίωσης, κυρίως μέσω της επιστροφής των πόντων που χρησιμοποιήθηκαν ή της μετατροπής τους σε μετρητά ή πίστωση.

Για τις δωροκάρτες EDENRED, ο Πελάτης συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις για την ορθή χρήση της κάρτας που είναι δημοσιευμένα στον ισότοπο www.edenred.gr. O Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιήσει την κάρτα εντός 16 μηνών από την έκδοση. Μετά το πέρας των 16 μηνών, η κάρτα ακυρώνεται.

Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής ή επικαιροποίησης του καταλόγου των δώρων ή κατάργησης δώρων από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, η Essity αναλαμβάνει να μεριμνήσει ώστε να παραδοθεί στον Πελάτη δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, λειτουργικότητας και επιδόσεων.

Το χρώμα και τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά των δώρων που απεικονίζονται στο διαφημιστικό υλικό είναι απλώς ενδεικτικά και ενδέχεται να αλλάξουν αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

Η Essity δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για τα οποία ο Πελάτης, θα πρέπει να απευθυνθεί προς τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

γ. Ισχύς των πόντων TENA

Οι πόντοι που συγκεντρώνει ο Πελάτης λήγουν εάν εντός διαστήματος τριάντα έξι (36) μηνών εάν ο Πελάτης δεν συγκεντρώσει επιπλέον πόντους ή δεν χρησιμοποιήσει αυτούς που έχει ήδη συγκεντρώσει ( «Περίοδος αδράνειας»).

Κατά τον τριακοστό (30ο) μήνα της περιόδου αδράνειας, η Essity αποστέλλει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Πελάτες που εντός των τελευταίων τριάντα μηνών (30) δεν έχουν συγκεντρώσει νέους πόντους ή δεν έχουν εξαργυρώσει τους ήδη υπάρχοντες πόντους τους. Με την ειδοποίηση ενημερώνει τους Πελάτες ότι οι πόντοι τους θα λήξουν εάν εντός του επόμενου εξαμήνου δεν συγκεντρώσουν νέους πόντους ή δεν εξαργυρώσουν ήδη υπάρχοντες πόντους.

Κατά τον τριακοστό πέμπτο (35ο) μήνα της περιόδου αδράνειας, η Essity αποστέλλει δεύτερη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Πελάτες που εντός των τελευταίων τριάντα πέντε (35) μηνών δεν έχουν συγκεντρώσει νέους πόντους ή δεν έχουν εξαργυρώσει τους ήδη υπάρχοντες πόντους τους. Με την ειδοποίηση ενημερώνει τους Πελάτες ότι οι πόντοι τους θα λήξουν εάν δεν συγκεντρώσουν νέους πόντους ή δεν εξαργυρώσουν ήδη υπάρχοντες πόντους έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Εάν ο Πελάτης δεν συγκεντρώσει νέους πόντους ή δεν εξαργυρώσει τους ήδη υπάρχοντες πόντους του έως το τέλος του τριακοστού έκτου (36ου) μήνα της περιόδου αδράνειας, χάνει όλους τους πόντους που έχει συγκεντρώσει έως τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι πόντοι του Πελάτη μηδενίζονται και ο τελευταίος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράταση της περιόδου αδράνειας.

IV. Τροποποιήσεις του Κανονισμού

Η Essity διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού ανά πάσα στιγμή, έστω κι αν η τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης των πόντων και των πλεονεκτημάτων που ο Πελάτης έχει ήδη αποκτήσει.

Πιο συγκεκριμένα, η Essity μπορεί να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής, συγκέντρωσης και χρήσης των πόντων TENA, περιλαμβανομένων των προϊόντων και του τρόπου συγκέντρωσης και χρήσης των πόντων καθώς και της πολιτικής σχετικά με την ισχύ των πόντων.

Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού, η Essity ενημερώνει τους Πελάτες τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος των τροποποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης του τροποποιημένου Κανονισμού στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr.

Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις του κανονισμού έχει τη δυνατότητα να τερματίσει ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο «Πρόγραμμα πόντων TENA» χωρίς καμία επιβάρυνση, κύρωση ή αποζημίωση.

Εάν ο Πελάτης εξακολουθήσει τη συμμετοχή του στο «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», θεωρείται ότι αποδέχεται τις τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν τροποποίηση του παρόντος κανονισμού από την Essity.

Η επικαιροποιημένη έκδοση του Κανονισμού είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.tenasynseola.gr και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση.

V. Ακύρωση του «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα»

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης για το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», το οποίο παραμένει σε ισχύ έως ότου ληφθεί διαφορετική απόφαση από την Essity. Η Essity έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ενημερώνοντας σχετικώς τους πελάτες τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημέρες νωρίτερα.

Σε περίπτωση ακύρωσης του «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», ο Πελάτης μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στον λογαριασμό του για διάστημα ενενήντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ακύρωσης. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος παύει η δυνατότητα χρήσης των πόντων του «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», και τυχόν πόντοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θεωρείται ότι έχουν χαθεί χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης.

VI. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Essity ενημερώνει τον Πελάτη ότι τα προσωπικά δεδομένα που αυτός παρέχει εθελοντικά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής του Πελάτη στο «Πρόγραμμα πόντων TENA» και την αποστολή ενημερώσεων μάρκετινγκ σχετικά με τα προϊόντα της. Διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται πάντα με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια, και αυτά διαγράφονται όταν παύουν να είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα καταχωρούνται σε αρχείο που τηρεί η Essity σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, και στο οποίο οι Πελάτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση και υπόκεινται σε επεξεργασία από τη Essity ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους, ή από την CARE DIRECT S.A και την CORO MARKETING SRL ως φορείς που συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας με την υπεύθυνη επεξεργασίας. Είναι δυνατή η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου Essity ή σε εμπορικούς συνεργάτες για διαφημιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μάρκετινγκ από αυτές τις εταιρείες και τους συνεργάτες. Ο Πελάτης συναινεί ρητώς στην καταχώρηση, επεξεργασία και διαβίβαση αυτή των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό κατά το στάδιο εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων του.

Ο Πελάτης μπορεί να ασκεί ελεύθερα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τα δικαιώματά πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και υποβολής ενστάσεων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 μέσω επιστολής του προς την Essity που αποστέλλεται στη διεύθυνση: Essity Hellas A.E., Παράδρομος, 17χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 64, Νέα Κηφισιά με την ένδειξη : Πρόγραμμα πιστότητας ΤΕΝΑ

Η μη παροχή ή διαγραφή των δεδομένων των Πελατών πριν από τη λήξη του παρόντος προγράμματος καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε αυτό.

VII. Συμπληρωματικές διατάξεις

Η μη εφαρμογή εκ μέρους της Essity κάποιας από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν συνιστά παραίτηση εκ μέρους της Essity από το δικαίωμά της να απαιτεί τη συμμόρφωση προς το σύνολο του Κανονισμού.

Η προώθηση του «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών μέσων, κυρίως μέσω του διαδικτυακού τόπου www.tenasynseola.gr και τα διαφημιστικά μηνύματα συνάδουν με τον παρόντα Κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εικόνες που η Essity περιλαμβάνει σε κάθε κοινοποίηση σχετική με το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», καθώς η διάταξή τους είναι αποκλειστικά ενδεικτικές και μη δεσμευτικές για την Essity.

Κάθε ένσταση σχετικά με το «Πρόγραμμα ΤΕΝΑ συν σε όλα», υποβάλλεται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.tenasynseola.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Essity Hellas AE., Παράδρομος, 17χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 64, Νέα Κηφισιά

VIII. Θέματα που δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Όσον αφορά θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, αυτά ρυθμίζονται από την Essity .

Ο παρών Κανονισμός διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδος. Ως αρμόδια για κάθε ζήτημα ή διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το «Πρόγραμμα πόντων TENA» συμφωνούνται από τα μέρη τα δικαστήρια της Αθήνας αποκλειόμενης ρητώς κάθε άλλης δικαστικής αρχής.

Τελευταία αναθεώρηση [30-06-2020]

ΤΕΝΑ συν σε όλα